Laser

trollekylling


En laser er en innretning med stråling, som produserer meget konsentrert lys. Den laseren jeg benytter meg av, er en softlaser. Det vil si en laser som stimulerer cellens funksjoner. 

Lys er energi, som sendes ut i elektromagnetiske bølger. Laseren påvirker lysfølsom substans. Om det er ubalanse i en celle, blir denne reaktiv ved energipåvirkning utenfra, f.eks fra en laser. Laserlyset absorberes i cellen og sender ut en kaskade av lys, som igjen påvirker nærliggende celler. Lyset trenger ikke trenge langt inn, virkningen blir uansett dyp. 

Laserbehandling gjør ikke vondt. Noen hunder reagerer slik at de blir veldig trøtte etter behandling, andre får mer energi. 


© Hilde Iren A. Solberg, 2020